Сертификационни нива

/Сертификационни нива
Сертификационни нива 2017-11-03T18:17:04+00:00

 10 професионални стандарта

и 4 сертификационни нива

Всяко едно от нивата покрива показатели за професионално знание, както и търси доказателства за трансформацията им в професионален опит.


Пълният списък с професионални стандарти и функционални специализации бихте могли да разгледате тук.

1 ниво – Сертифициран специалист човешки ресурси 

Входящо професионално ниво, в което бихте могли да докажете професионална компетентност.

То е подходящо за Вас:

  • Ако имате образователна степен бакалавър
  • Ако имате до 2 г. професионален опит в областта на човешките ресурси .

За повече информация за етапите на сертифициране вижте на следния линк Сертифициран специалист човешки ресурси

2 ниво – Сертифициран старши специалист човешки ресурси

Нивото е свързано с наличие на повече професионални знания и опит в областта на човешките ресурси.

То е подходящо за Вас:

  • Ако имате минимална степен на образование бакалавър
  • И професионален опит минимум 2 г. в една или повече области на човешките ресурси.

За повече информация за нивото и стандартите, които трябва да покриете вижте на следния линк

Сертифициран старши специалист човешки ресурси

3 ниво – Сертифициран мениджър управление на човешките ресурси

Нивото е свързано с наличие на професионален управленски опит в областта на човешките ресурси (виж тематични групи).

То е подходящо за Вас:

  • Ако имате минимална образователна степен Магистър
  • И минимум 2 г. опит в управлението на ЧР в избраната тематична група

За повече информация за нивото и стандартите, които трябва да покриете вижте на следния линк

Сертифициран мениджър по управление на човешки ресурси

4 ниво – Сертифициран мениджър стратегическо управление на човешките ресурси

Нивото е най-високата степен на професионална компетентност, която изисква освен мениджърски опит в управление на ЧР функцията, както и покрива най-много от професионалните стандарти.

То е подходящо за Вас:

  • Ако имате минимална образователна степен Магистър
  • И минимум 5 г. опит в управлението на ЧР функцията

За повече информация за нивото и стандартите, които трябва да покриете вижте на следния линк

Сертифициран мениджър стратегическо управление н