Наташа Цветкова

//Наташа Цветкова
Наташа Цветкова 2017-10-20T21:59:29+00:00

Наташа Цветкова – член на Сертификационната комисия към БАУХ; консултант по управление на човешките ресурси и организационно развитие, Сертифициран мениджър стратегическо управление на ЧР

Natasha.png

Наташа Цветкова е професионалист с 25 годишен управленски опит, 20 от които в управлението на човешките ресурси. Повече от 18 години ръководи дирекциите по човешки ресурси на големи мултинационални компании като Крафт Якобс Сушард (сега Монделийз), Каменица  АД и Е.ОН България като директор, а по-късно и старши вицепрезидент в Е.ОН България. През тези години наред с управлението на човешките ресурси в дружествата тя е била ангажирана съответно и като член на Надзорния съвет, на Съвета на директорите и като прокурист. Има опит и като консултант и съветник към УС. От края на 2014 г. е консултант на свободна практика в областта на управлението на човешките ресурси и организационното развитие.

Наташа Цветкова има богат опит в целия спектър от дейности, свързани с управлението на човешките ресурси и в реализирането на различни проекти. Тя е първият Директор Човешки ресурси на упоменатите  по-горе компании след приватизацията им. В тази си роля участва активно в процесите на преструктуриране и сливания  и  ръководи изграждането и развитието на функцията по управление на хората, както и организационното развитие, в съответствие с международните стандарти. Ръководи и участва в разработването на стратегиите, политиките и процесите по управление на ЧР, планирането, бюджетирането и реализирането им. Има богата практика и познания в  дейностите по подбора, обучението и развитието на хората и управлението на талантите, центрове за оценка, в управление на представянето, мотивирането, оценката и възнаграждението на хората в организацията и в партнирането с и консултирането на  мениджмънта по отношение на прилагането на различните системи и политики по управлението и развитието на служителите. Активен участник в социалния диалог и разработването и  договарянето на  фирмените и браншови  колективни трудови договори.

Завършила е УНСС, магистър. Преминала е редица корпоративни и други обучения и специализации у нас и в чужбина, като лидерски и специализирани обучения на тренинг академиите на Е.ОН, Филип Морис и Интербрю, ЕSMT (European School for Management and Technology) в Германия и редица специализирани обучения във връзка с  управлението на човешките ресурси.

Член на БАУХ (БАУЧР) от създаването й, член на Сертификационната комисия към БАУХ.