Красимир Георгиев

//Красимир Георгиев
Красимир Георгиев 2018-04-20T12:16:14+00:00

Красимир Георгиев, член на Сертификационната комисия към БАУХ

 

Д-р Красимир Георгиев се дипломира като Магистър по Управление и развитие на човешките ресурси в Нов Български Университет със степен Магистър по Управление и развитие на човешките ресурси, както и става Магистър по икономика в УНСС. Излиза с титлата Доктор по икономика от “Академия труда”, Москва.

През дългогодишния си стаж, основно работи в големи български пенсионно осигурителни компании, производствени компании и търговски фирми.
От 2001 г. специализира в областта на „Управлението на човешките ресурси“, като има добра експертиза в областите:

  1. Разработване и внедряване на процедури, правилници и стандарти за управление на HR дейности. Адаптиране и имплементиране на чуждестранни фирмени процедури и стандарти в български дъщерни дружества;
  2. Разработка и прилагане на организационни промени;
  3. Системи за подбор, назначаване, обучение и оценка на персонала;
  4. Принципи и подходи при прекратяване на трудовото правоотношение;

В момента е Директор „Човешки ресурси в „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД.