Сертификационен Съвет

/Сертификационен Съвет
Сертификационен Съвет 2018-04-20T13:06:44+00:00

СЕРТИФИКАЦИОНЕН СЪВЕТ

Сертификационният съвет е съставен от утвърдени експерти, избрани на Общо Събрание на Българската Асоциацията по Управление на Хора през март 2013г. Всеки един от тях има богат професионален и бизнес опит в управление на човешките ресурси, който допринася за гарантиране на качество и прозрачност на процеса на сертифициране. Форма на отчетност на съвета е към Управителния Съвет на Асоциацията.

Членове на сертификационния съвет:

Надежда Томова
Надежда ТомоваПредседател на Сертификационен Съвет; Консултант Човешки ресурси; хонорован доцент в Немски факултет на Технически Университет

Подробно представяне на г-жа Томова

Нели Христова
Нели ХристоваУправляващ партньор в «ИнМениджмънт»

Подробно представяне на г-жа Христова

Миглена Узунова-Цекова
Миглена Узунова-ЦековаДиректор „Човешки ресурси“ „Мобилтел“ ЕАД

Подробно представяне на г-жа Узунова-Цекова

Наташа Цветкова
Наташа ЦветковаКонсултант по управление на човешките ресурси и организационно развитие

Подробно представяне на г-жа Цветкова

Венета Василева
Венета Василева Директор „Човешки ресурси и административни дейности“ в „Строителна механизация“ АД

Подробно представяне

на г-жа Василева 

Васил Арарски
Васил Арарски Ръководител „Човешки ресурси“ в Софарма АД, консултант и преподавател по УЧР в Нов Български университет

Подробно представяне

на г-н Арарски 

д-р Красимир Георгиев
д-р Красимир ГеоргиевМениджър Човешки Ресурси

Подробно представяне на г-н Георгиев

Светлана Вълева
Светлана Вълева ЧР консуллтант и Сертифициран мениджър стратегическо управление на ЧР

Подробно представяне на г-жа Вълева

Даниела Анева
Даниела Анева Консултант Човешки ресурси и професионален коуч, акредитирана към Международната коучинг федерация.

Подробно представяне на г-жа Анева

Галина Георгиева
Галина Георгиева Ръководител „Човешки ресурси“ на „Дунапак Родина“ АД

Подробно представяне на г-жа Георгиева

Кандидатствай сега