Сертификационен Съвет

/Сертификационен Съвет
Сертификационен Съвет 2019-11-06T07:40:20+00:00

СЕРТИФИКАЦИОНЕН СЪВЕТ

Сертификационният съвет е съставен от утвърдени експерти, избрани на Общо Събрание на Българската Асоциацията по Управление на Хора през март 2013г. Всеки един от тях има богат професионален и бизнес опит в управление на човешките ресурси, който допринася за гарантиране на качество и прозрачност на процеса на сертифициране. Форма на отчетност на съвета е към Управителния Съвет на Асоциацията.

Членове на сертификационния съвет:

Надежда Томова
Надежда ТомоваПредседател на Сертификационен Съвет; Консултант Човешки ресурси; хонорован доцент в Немски факултет на Технически Университет

Подробно представяне на г-жа Томова

Венета Василева
Венета Василева Зам. Председател на Сертификационен съвет Консултант по управление на човешките ресурси

Подробно представяне

на г-жа Василева 

Миглена Узунова-Цекова
Миглена Узунова-ЦековаДиректор „Човешки ресурси“ „Мобилтел“ ЕАД

Подробно представяне на г-жа Узунова-Цекова

Наташа Цветкова
Наташа ЦветковаКонсултант по управление на човешките ресурси и организационно развитие

Подробно представяне на г-жа Цветкова

Светлана Вълева
Светлана Вълева ЧР консуллтант и Сертифициран мениджър стратегическо управление на ЧР

Подробно представяне на г-жа Вълева

Нели Христова
Нели ХристоваУправляващ партньор в «ИнМениджмънт»

Подробно представяне на г-жа Христова

д-р Красимир Георгиев
д-р Красимир ГеоргиевМениджър Човешки Ресурси

Подробно представяне на г-н Георгиев

Кандидатствай сега