Процес на сертифициране

/Процес на сертифициране
Процес на сертифициране 2017-11-03T18:10:32+00:00

Ясна структура на процеса с

 онлайн инструментариум за кандидатстване,

всички етапи на оценка с изключение на сертификационно интервю са онлайн,

за да се гарантира високо качество и прозрачност на процеса.

 

Етапи на процес на сертифициране


Етап 1: Попълване на онлайн форма за кандидатстване

– Определяне на нивото и предоставяне на входяща информация, необходима за нивото

– Проверка на информацията и потвърждаване на следващ етап

Етап 2: Подготовка

– Самоподготовка или посещава отворен обучителен курс за процес на сертифициране

Етап 3: Оценка

Ниво Онлайн тест Онлайн практическа задача/казус Онлайн портфолио
Сертифициран специалист ЧР да да
Сертифициран старши специалист ЧР да да да
Сертифициран мениджър ЧР да да
Сертифициран мениджър стратегическо управление на ЧР да да

Етап 5: Провеждане на сертификационно интервю

Провежда се с трима представители на сертификационен съвет.

Етап 6: Вземане на решение и връчване на сертификат

Непосредствено след провеждане на сертификационно интервю като се взимат под внимание всички етапи на представяне и оценка.

За поддържане на професионално ниво на компетентност едно от задължителните условия е да има актуалност на знанията и уменията. Затова от изключителна важност е участието в различни форми на професионални събития, семинари, обучения и други форми, които да поддържат актуални знанията за тенденции в развитие на професията и обмен на добри практики.