Професионални стандарти

/Професионални стандарти
Професионални стандарти 2017-11-03T18:06:38+00:00

Традиционно в управление на човешките ресурси се влиза през определени професионални области и сме приели, следните стандарти като базови:

  • Планиране и подбор на човешките ресурси
  • Учене и развитие
  • Трудово представяне и възнаграждения
  • Трудови отношения

При вземане на решение дали и кое ниво да се сертифицирате, трябва да си отговорите на следните въпроси:

  • Дали покривате показателите за знания
  • Дали имате доказателства за професионален опит в стандартите, които трябва да покриете

Това са най-точните ориентири дали ще се справите лесно с процеса на сертифициране

Сертификационният процес и инструментариум са базирани на 10 професионални стандарта

Функционални специализации

Професионалните стандарти са обединени във функционални специализации, според логична и професионална обвързаност. Дефинирани са пет функционални специализации, които биха могли да бъдат избиратни от първо до трето сертификационно ниво.

Планиране и подбор                       Планиране и подбор

Учене и развитие                           

Администриране на персонала Трудови отношения

Възнаграждения и признание    Трудово представяне и възнаграждения

ЧР генералист

/Без специализация                                       Генералист