[layerslider id="8"]

Българска асоциация за управление на хора

/Българска асоциация за управление на хора
Българска асоциация за управление на хора 2017-10-20T21:59:29+00:00

Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал, чрез това да повишава добавената стойност за организациите и да допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на хората. Асоциацията работи и в посока подпомагане и развитие на професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси, издигане статута на професията и установяване на високи стандарти в работата, съизмерими със световните практики и тенденции в професията. БАУХ е член на Европейската Асоциация за управление на хората (EAPM) и на Световната федерация на асоциациите за управление на хората (WFPMA). Асоциацията е създадена през м. юли 2000 г. и понастоящем има повече от 850 индивидуални и корпоративни члена, работещи в бизнеса и държавната администрация. Повече информация за асоциацията е налична на сайта: www.bapm.bg

За установяване и налагане на официални професионални стандарти за регламентиране на професионална рамка по Управление на Човешки Ресурси асоциацията работи от самото си създаване.

И в момента има удоволствието да ви представи актуални стандарти за професията “Управление и развитие на Човешките Ресурси” и процес на сертифициране за доказване на професионални компетенции на професионалистите по управление и развитие на човешките ресурси в България чрез прилагане на утвърдените стандарти за професията „Управление и развитие на човешките ресурси“. За разработване на стандартите е ползван международен опит на наложени вече сертификационни практики, както и са взети регионални законодателни и икономически специфики. Професионалистите, които са участвали в няколко групи за разработване на професионалните стандарти на асоциацията и на сертификационния процес, са специалисти в дългогодишен опит в управление на човешките ресурси в различни по размер и практика компании, които с професионалната си експертиза са обогатили стандартите, така че да имат пратическа приложимост и да бъдат в синхрон с изискванията на бизнеса.