Венета Василева

//Венета Василева
Венета Василева 2019-11-06T07:38:45+00:00

Венета Василева – Заместник председател на Сертификационният съвет към БАУХ, Сертифициран мениджър стратегическо управление на ЧР. Консултант по управление на човешките ресурси

Veneta

 

Венета Василева има дългогодишна практика в управлението на човешките ресурси с доказан професионален опит и непрекъснато развитие от 1997 г. до сега.

Разнообразния си опит придобива в различни браншове – текстилна индустрия, консултантски услуги, производство на пластмасови изделия, инженерингова дейност и инфраструктурно строителство.

Владее пълният обхват на ЧР функцията и успешно я позиционира на стратегическо ниво в организацията, като партньор на бизнеса.

Основни професионални постижения: създаване на цялостна стратегия за УЧР, планове и програми за изпълнението й, внедряване и контрол върху цялостната дейност, фирмена култура, организационно развитие и организационен дизайн, преструктуриране, администриране на персонала, трудово представяне и възнаграждения, планиране и подбор, обучение и развитие, управление на таланти и кариерно развитие, мотивация, ангажиране и оценка на персонала, развитие на лидерските и бизнес компетенции, управление на времето, вътрешни комуникации, управление на проекти, икономическа ефективност, създаване на условия за работа в здравословна и безопасна среда, административно-стопанските дейности на дружествата.

Прилага интегриран подход към отговорностите в хода на дейността и при динамични структурни трансформации.

Венета Василева е завършила магистратура по „Икономика и организация на труда“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ в УНСС, Завършила е ИСК към УНСС със специалност „Финансово счетоводна и правна дейност на фирмите“ . Има завършена магистратура във ВСИ Пловдив със специалности „Аграрно инженерство“ и допълнителни квалификации „Педагогика“, „Строителство и архитектура“.  Като доказателство за своето непрекъснато развитие се е включвала в редица мероприятия и допълнителни квалификационни курсове в областта на мениджмънта и УЧР:

От март 2013 г. е член на Сертификационният съвет към БАУХ.

Ментор към Менторска програма на БАУХ.