Надежда Томова

Надежда Томова 2017-11-02T16:33:41+00:00

Надежда Томова – Председател на Сертификационният съвет към БАУХ; консултант Човешки ресурси; хонорован доцент в Немския факултет на Техническия университет, Сертифициран мениджър стратегическо управление на ЧР.

Nadja

Надежда Томова е с дългогодишен опит като директор Човешки ресурси и с широки теоретични и практически знания в областта на мениджмънта и управлението на хора. Повече от десет години оглавява дирекция „Човешки ресурси” на Булбанк АД и шест години ръководи същата структура на УниКредит Лизинг АД. Богатият й практически опит като ръководител Човешки ресурси в международна финансова група й позволява познаване и прилагане на международни стандарти ЧР и включва разработване и внедряване на интегрирани политики и системи в областта на управлението на хора, подкрепящи мисията, стратегията и развитието на бизнеса на компанията. Управлявала е интегрирането на всички функции ЧР като подбор, вкл. създаване на Център за оценяване, обучение и развитие, управление на таланти, управлението на представянето, стимулиране и възнаграждения, социална политика, планиране и бюджетиране в областта на човешките ресурси, разработване и внедряване на софтуерни системи ЧР, управление на проекти ЧР и управление на промени при организационни интегрирания и сливания. Паралелно с това в продължение на 20 години преподава организация и управление в Немския факултет на Техническия Университет в София. Притежава магистърска степен по Организация и управление на производството и Докторска степен в областта на диагностика на производствени системи. Понастоящем е консултант човешки ресурси на свободна практика, разработващ проекти в областта на управлението на човешки ресурси в различни компании в страната; хонорован доцент в Немския факултет на Техническия университет и член на Сертификационната комисия към Българската Асоциацията за управление на хора.