За нас 2021-02-25T07:06:16+00:00

За нас

Сертификационната програма по управление на човешките ресурси може да помогне на Вас или на членове на Вашият екип при проверка на своите професионални компетенции и дългосрочното планиране на професионалното си развитие.

Нашата мисия е да налагаме професионални стандарти за управление на човешки ресурси, които да подпомагат бизнесът и неговите мениджъри в своята роля за по-успешен бизнес, по-мотивирани и ефективни екипи.

Сертификационната програма и налагането на професионални стандарти е един от най-дългосрочните и приоритетни проекти от създаването на Българската асоциация за управление на хора, която съществува от 2000г. и е професионална организация, която е създадена, за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал,  да повишава добавената стойност за организациите, да допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на хората.

Асоциацията работи и в посока подпомагане и развитие на професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси и установяване на високи стандарти в работата, съизмерими със световните практики и тенденции в професията.

Професионалните стандарти, които са в основата на професионалната рамка са базирани на
най-добрите ЧР практики, специфики на местното законодателство, култура и икономически фактори.

Общото описание на професионалните стандарти и професионалните нива биха могли да бъдат ориентация за Изпълнителните директори и други мениджъри с какво специалистите по управление на човешките ресурси могат да им бъдат полезни.

Програмата дава повече ориентация, увереност и дългосрочна ориентация в професионалното развитие

Правилните инструменти, дават правилни решения.

Онлайн платформата за сертифициране осигурява гъвкавост на процеса, възможност за включване на повече желаещи да се сертифицират едновременно и финансово щадящо решение за преминаващите през процеса. В същото време включените казуси и практически задачи са добро решение, съчетаващо в себе си оценка и възможност да се научат нови детайли от професията. Особено полезна е обратната връзка от сертификационната комисия, която е за всеки един сертифициращ се. Всички етапи, с изключение на въвеждаща сесия и сертификационно интервю, са онлайн.

10 професионални стандарта

Които описват обхвата на всички изисквания за знания и умения на професионалистите по управление на човешките ресурси

5 функционални специализации

Осигуряват път на оценка и развитие от първо до трето сертификационно ниво, които трябва да се избере един от петте “пътя на сертифициране”.

В тях се включват група от стандарти по функционална близост.

4 сертификационни нива

Съответстват на знанията и уменията, които трябва да притежава успешен ЧР професионалист в различните нива:
2 нива за специалист
2 нива за мениджър

0
Човешки ресурси
0%
Професионален стаж до 3 г.
0%
Дял на сертифицираните са по-малко от

Клуб на сертифицираните HR професионалисти в България

Имената на сертифицираните са по азбучен ред и предстои да бъдат допълнени.

Велислава Василева
Велислава Василева
„От Програмата научих, че можеш да се учиш и усъвършенстваш единствено сред професионалисти в твоята област като това се отнася до всички професии и особено за нас, колегите в областта на управлението на човешки ресурси. Това е и едно от предимствата на Програмата – свързва те с колеги от гилдията с дългогодишен и доказан опит в професията, от които трупаш безценен опит. Наученото от Програмата прилагам на практика в работата ми, което ми помага да гледам по-стратегически на процесите в организацията.“
Венета Христова
Венета Христова
„Придобиване на професионална степен-квалификация, знания и умения и утвърждаване по критериите на БАУХ“
Веселка Йорданова
Веселка ЙордановаСтарши Специалист Човешки ресурси, ЧР в „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
„Чрез процеса на сертифициране получих обективна експертиза на моите знания, умения и компетенции. Добавена стойност, която дава получаването на професионалния стандарт е важен фактор за мотивацията и утвърждаването в професията.“
Галина Георгиева
Галина Георгиева
“Сертификационната програма на БАУХ подпомага бизнеса и специалистите по ЧР чрез създаване на професионална легитимност, разпространение на добри практики и процес на изграждане на професионален бранд.”
Гергана Костова
Гергана КостоваСтарши Специалист Човешки ресурси, ЧР мениджър в d.ventures Bulgaria
„Смятам, че участието в сертификационната програма дава възможност за валидация на знанията, годините професионален опит и експертизата в сферата на Управлението на човешките ресурси. Лично и професионално, програмата дава самочувствие за постигнатите резултати в сферата и признание на национално ниво.“
Даниела Анева
Даниела АневаСертифициран мениджър стратегическо управление на ЧР
„Сертификационната програма на БАУХ е интересно предизвикателство, което препоръчвам на всеки експерт в областта. Това е начин да надмогнеш егото си и да сондираш ниво с колегите, но още повече е изключително полезен инструмент за мениджъри и лидери при определянето на нивото на служителите им или кандидатите за работа в отделите по човешки ресурси. Аз минах първа сертификацията, а след това изпратих и целия си екип с ясната представа, че сега те знаят къде се намират, какво има да надграждат, а и имат обратна връзка от опитни колеги и ментори, които дават обективна оценка за тяхното ниво.“
Елена Петрова
Елена ПетроваСпециалист Човешки ресурси, Експерт Управление на човешките ресурси с фокус Обучение и развитие в Зеебургер Информатик ЕООД
“Сертифицирането ми даде възможност най-просто да сверя своя часовник – какво е нивото на моите знания и умения сравнени с едно по-обективно мерило – това на членовете на Сертификационния комитет. Резултатът – получих насока накъде да се развивам и как да постигна по-ефективно своите професионални цели. И така в последстие окуражена, че вървя в правилната посока и предупредена за възможните опасностни по пътя, поставях начало на ново стъпало в професионалния си път. Разбира се процесът не беше лесен, изискваше се излизане от моята зона на комфорт, но смятам, че тези усилия си заслужаваха и приемам сертификацията като признание на вложеното от мен до този момент. За мен стремежът и желанието ми за развитие са неща, които ме характеризират, затова и възнамерявам след трупане на известен опит в сферата, да сверя отново своя часовник и да се сертифицирам за второто ниво на програмата.“
Елиза Петрова
Елиза ПетроваСтарши Специалист Човешки ресурси, HR Specialist в EGT Interactive
„За мен сертификационната програма на БАУХ е възможност да затвърдиш знанията си и да се докоснеш и черпиш знания и опит от доказали се през годините специалисти, които продължават да популяризират най-добрите практики в HR професията и да показват важността на HR функциите за създаването на добър работодателски бранд в и извън организацията.”
Ива Николова
Ива НиколоваСтарши Специалист Човешки ресурси
“Сертификационната програма е процес на затвърждаване и валидиране на ключовите компетенции, които всеки един професионалист, занимаващ се с човешки ресурси на определено ниво трябва да притежава. Оценявам високо подкрепата на моя ментор и вярвам, че няма нищо по-стойностно от това да получиш ценни съвети от експерт с дългогодишен професионален опит. Определено намирам за предизвикателен процеса по сертифициране и събеседването с експертното жури. За мен този сертификат е огромно признание от гилдията.”
Калина Георгиева
Калина Георгиева
„Една от основните ценности в програмата е стремежът кам развитие на процесите по управление на човешките ресурси в България в най-правилната посока. Утвърждаването на възможно най-добрите HR практики в България, е изключително градивен приоритет.
Възможността за участие във въвеждане и прилагане в практиката на процеси и стандарти, „облечени“ и структурирани в модел на управление от национално значение, е най-голямата ценност за всеки HR професионалист.“
Кристина Илиева
Кристина Илиева
„В момента в който излезеш извън зоната си на комфорт, осъзнаваш как собствения ти хоризонт се разширява. За мен процеса на сертифициране беше излизане извън удобната ми зона и страхотна възможност да погледна начина си на работа, разбирания и професионално развитие от друг ъгъл. Придобих много нови знания, които прилагам ежедневно и се срещнах с професионалисти, които ме вдъхновиха да не спирам да се уча.
Радвам се, че БАУХ обръща внимание на специалистите в областта и се надявам да виждам все повече сертифицирани колеги.“
Милен Великов
Милен Великов
“Сертификационната програма ме срещна с истински ЧР професионалисти. “
Мирослава Николова
Мирослава НиколоваСпециалист Човешки ресурси, собственик на Human Capital Store
“Сертифицирането за нея бе процес, в който научи нови неща докато се подготвяше, вдъхнови се за своя кауза докато решаваше казуси и получи ценна обратна връзка за представянето си.“
Наталия Недекова
Наталия Недекова
“Интервюто с изпитната комисия беше изключително обогатяващо за мен, тъй видях различни гледни точки, получих нови знания, които сега се опитвам да адаптирам към моята работа. Едно от предимствата на тази програма е личния контакт и готовността за гъвкавост от страна както на ментора, така и на изпитната комисия. “
Наталия Тулуш
Наталия Тулуш
“Сертификационната програма развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешките ресурси, допринася за обогатяване на потенциала и професионалните изяви на специалистите по управление на човешки ресурси. “
Сталина Атанасова
Сталина АтанасоваСтарши Специалист Човешки ресурси, Специалист Човешки ресурси в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД
“Избрах да се сертифицирам през програмата на БАУХ по ред причини: първо, защото това е възможност да получиш признание от професионалистите в областта на Човешките ресурси в България, второ – това е първата българска организация, благодарение на която може да се получи реален сертификат за знания и умения, и не на последно място, защото целият процес е организиран в онлайн базирана среда, което осигурява времето и комфорта на сетифициращия се. “
Павел Юсев
Павел ЮсевСтарши Специалист Човешки ресурси, Специалист Човешки ресурси в EGT Interactive
“Сертификационната програма на БАУХ е една добра възможност за всеки специалист в областта да направи равносметка на постигнатото в професионален план и да получи оценка от утвърдени професионалисти в гилдията. Смятам, че процесът по сертифициране би бил от полза за всеки колега в сферата.”
Цветомир Цветанов
Цветомир ЦветановСертифициран мениджър Управление на човешките ресурси, Мениджър Човешки ресурси в Сентилион ООД
“Сертификационната програма на БАУХ е уникален шанс да проверите къде се позиционирате спрямо наложен стандарт в държавата, в която работите. Тя отразява спецификата и практиката на държавата и средата, в която работят професионалистите по човешки ресурси. Благодарение на сертификационния процес ще имате възможност да получите обратна връзка за нивото си на представяне и препоръки за развитие в професията от професионалисти и експерти с доказан практически опит. За мен процесът по сертифициране доказа уменията ми в няколко направления, но и ми даде ценни насоки, как да планирам следващите стъпки в развитието си, за да продължа да изграждам себе си и екипа си като адекватни и отговарящи на променящите се изсквания на бизнеа партньори. “

Моят ЧР кариера