Нели Христова

Нели Христова 2017-10-20T21:59:29+00:00

Нели Христова член на Сертификационната комисия към БАУХ,  управляващ партньор в «ИнМениджмънт», консултантска компания в областта на организационното развитие и стратегическото управление, Сертифициран мениджър стратегическо управление на ЧР

neliClick edit button to change this text.

Нели Христова има повече от 11 години опит в областта на стратегическото управление на човешкия капитал. Завършила e право в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Управление и развитие на човешките ресурси в Училище по мениджмънт – НБУ, има завършени курсове по Стратегическо управление, Лидерство, Бизнес комуникация и Корпоративни финанси в Котругли бизнес скул (Cotrugli Business School) и специализации по Управление на промяната и Управление на проекти.

В периода 2008-2013 година е член е на Управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора като в последната година ръководи процеса по обновяване на професионалните стандарти за специалисти и мениджъри по управление на човешките ресурси. Понастоящем е член на сертифициращата общност, която има за цел да стартира процеса по налагането им.

Нели Христова е управляващ партньор в «ИнМениджмънт», консултантска компания в областта на организационното развитие и стратегическото управление, която основава през 2010 г. До началото на 2011 в рамките на седем години заема стратегически позиции в топмениджърския екип на „Икономедиа” АД – първо като Мениджър човешки ресурси, а след това като Финансов и административен директор, прокурист и член на Борда на директорите. Отговаря за управлението на дъщерните дружества на компанията.

Има успешно реализирани ангажименти като временен Мениджър човешки ресурси за компании от различни сектори. Работила е по проекти, свързани с изграждане на системите за управление на хора, качество на обслужването и продажби в компании от различни индустрии (търговия с бързооборотни стоки, хранително-вкусова промишленост, автомобилна, информационни технологии, медии, аутсорсинг), национални и мултинационални, както и неправителствени организации.

Специализира в областите стратегическо управление, управление на ефективността, организационно преструктуриране и дизайн, структуриране и оптимизиране на процеси, управление на организационни промени, осигуряване на приемственост и развитие на мениджъри и екипи.

Автор е на множество публикации в областта на организационното развитие и стратегическото управление.