Галина Георгиева

//Галина Георгиева
Галина Георгиева 2018-04-20T13:02:50+00:00

Галина Георгиева – член на Сертификационната комисия към БАУХ,  

ръководител “Човешки ресурси” на “Дунапак Родина” АД

Галина Георгиева  има над 13 години опит в управлението на човешките ресурси. Започва кариерата си през 2003г. в една от най-успешните български производствени компании в областта на машиностроенето. Следва период, в който се отдава на другата си голяма страст, а именно преговори при продажби и закупуване и има успешно реализирани проекти в областта на международната търговия и снабдяване. От 2007г. работи  в „Дунапак Родина“ АД, като Ръководител „Човешки ресурси”, „Дунапак Родина“ АД е част от Принцхорн Холдинг, в топ 3 на производителите на хартия и велпапе в Европа и е структура от 3 дивизии, с над 6600 служителя в 15 държави.

През годините като ръководител на отдел „Човешки ресурси“ е реализирала различни проекти, свързани с организационното развитие /оптимизация на процеси и промяна на фирмената култура/, процесите по администриране на персонала, управление на трудовото представяне и политиката за възнаграждения. Устойчив опит има и в изграждането и последващо управление на процесите по планиране и подбор, обучение и развитие на таланти, повишаване на ангажираността и мотивацията. Участва в различни международни проекти в „Принцхорн Холдинг“ и е ментор на новоназначени мениджъри и специалисти ЧР в другите компании в холдинга. Професионалните й интереси са предимно в проекти, свързани със стратегическо управление, структуриране и оптимизиране на процеси, управление на организационни промени, управление на ефективността, осигуряване на приемственост и развитие на мениджъри и екипи.

Галина Георгиева е завършила магистратура по „Английска филология” в Пловдивския университет, като след това допълва образованието си с второ висше образование по специалност „Стопанско управление“ и с трето – магистратура по „Управление на човешки ресурси“.  Галина Георгиева е преминала успешно 2-годишно обучение в Лидерската академия на Принцхорн Холдинг, Австрия, както и пълната програма на Лидерската академия на сдружение „Съвета на жените в бизнеса в България“. Участвала  е и в редица корпоративни и други обучения и специализации у нас и в чужбина, както и множество специализирани обучения във връзка с  управлението на човешките ресурси. През последните години надгражда познанията и уменията си в коучинга и менторството. От 2006 г. е член на БАУРЧР/БАУХ/.