Даниела Анева

Даниела Анева 2018-04-20T12:51:27+00:00

Даниела Анева – член на Сертификационната комисия към БАУХ,

консултант Човешки ресурси и професионален коуч, акредитирана към Международната коучинг федерация.

Даниела Анева е с 20 години трудов стаж в управлението на човешките ресурси, с 12 годишен управленски опит, 3 от които на позиция управител на големи и средни бизнес организации. Даниела е работила в компаниите Хепи АД, H&M, Holiday Inn, Develop U и Endava. Има опит и като консултант и е председател на контролния съвет на Българската туристическа камара. От 2015 г. е консултант на свободна практика в областта на управлението на човешките ресурси, организационно развитие и е професионален коуч, акредитирана към Международната коучинг федерация с ниво PCC.

Даниела Анева има богат опит в създаване и развитие на организации, преструктуриране и сливания  и  ръководи изграждането и развитието на функцията по управление на хората, както и организационното развитие, в съответствие с международните стандарти на CIPD, тъй като притежава и ниво MCIPD към британския институт. Даниела ръководи и участва в разработването на стратегиите, политиките и процесите по управление на ЧР, планирането, бюджетирането и реализирането им в редица български и международни организации. Има богата практика и познания в  дейностите по подбора, обучението и развитието на хората и управлението на талантите, центрове за оценка, в управление на представянето, мотивирането, оценката и възнаграждението на хората в организацията и в партнирането с и консултирането на  мениджмънта по отношение на прилагането на различните системи и политики по управлението и развитието на служителите.

Даниела Анева има значителен опит в цялостното управление на организациите. Управлява месечни бюджети над 7 милиона евро, избира и преговаря с глобални доставчици за големи поръчки, създава стратегии за управление и развитие на организациите и планира продажбите, спрямо поставените годишни и дългосрочни финансови цели. Управлява екипи със значителна численост.

Даниела е завършила е УНСС със специалност, магистър. Акредитиран кариерен консултант е, както и има значителен опит в развитието на хора като ментор на професионалисти по УЧР.

Член на БАУХ (БАУЧР) от създаването й, член на Сертификационния Съвет към БАУХ от март 2018 година.