Миглена Узунова-Цекова

//Миглена Узунова-Цекова
Миглена Узунова-Цекова 2017-10-20T21:59:29+00:00

Миглена Узунова-Цекова
член на Сертификационната комисия към БАУХ,
Директор „Човешки ресурси“ „Мобилтел“ ЕАД,
част от Телеком Аустрия Груп, Сертифициран мениджър стратегическо управление на ЧР.

Megi

Миглена Узунова-Цекова  има 15 години опит в управлението на човешките ресурси. Започва кариерата си през 1997г.в банковия сектор, а от 2002г. работи  в Мобилтел ЕАД, където към момента е Директор „Човешки ресурси”.

През годините упешно е реализирала проекти в областта на организационното развитие – преструктуране и организационен дизайн, оптимизация на процеси и културната промяна. Има опит в създаването и въвеждането на програми за развитие на лидерството и таланта, управление на представянето, повишаване на ангажираността на служителите. Работи и по международни проекти в Телеком Аустрия Груп.

Екипът й е многократно отличаван за успешно реализирани програми в различни функционални области на управлевнието на хора в организацията. Компанията получава признание за инвестициите си в човешкия капитал и ангажираността на служителите си от бизнес форуми, медии и организации с нестопанска цел.

Миглена Узунова-Цекова е завършила магистратура по „Английска филология” в Софийския университет, а по-късно е специализирала „Масови комуникации”. Има MBA диплома от Erasmus University, Rotterdam, както и допълнителни международни квалификационни курсове в областта на управлението на човешките ресурси. През 2008г. се сертифицира по мениджмънт програмата на School of Industrial and Labor Relations, Cornell University, USA със специалност „Стратегическо управление на човешките ресурси”.

През 2008г. е избрана за член на Управителния съвет на Българската Асоциация за управление на хора, където остава два мандата. В този период успешно реализира два нови проекта – HR Академия и HR Училище за младши специалисти. От 2013г. е член на Комисията за сертифициране на HR професионалисти към Асоциацията.