“Споделямe и приемамe ценностите на Сертификационната програма: „Ние градим. Ние развиваме. Ние споделяме“

//“Споделямe и приемамe ценностите на Сертификационната програма: „Ние градим. Ние развиваме. Ние споделяме“

“Споделямe и приемамe ценностите на Сертификационната програма: „Ние градим. Ние развиваме. Ние споделяме“

Интервю с Наталия Тулуш , Сертифициран старши специалист Човешки ресурси и с Красимир Георгиев, нейн Ментор и член на Сертификационния съвет

Защо е важна за развитието на HR функцията и общността в България?

Краси Георгиев: Програмата дава обективна възможност на кандидата да оцени своята компетентност и да получи насоки за придобиване на нови знания и развитие.
Програмата е полезна и за менторите и членовете на сертификационните комисии защото виждаме нови гледни точки по редица казуси от ЧР практиката.

Наталия Тулуш: Сертификационната програма развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешките ресурси, допринася за обогатяване на потенциала и професионалните изяви на специалистите по управление на човешки ресурси.

Защо участвате в нея?

Наталия Тулуш: Сертификационната програма на БАУХ дава проверка на знанията, които имам. Преминаването през програмата помага за дългосрочното планиране на професионалното ми развитие. Също така, като сертифициран специалист, ще допринеса за повишаването на добавената стойност в компанията, за която работя.

Коя е тази ценност, която Сертификационната програма развива и която съвпада с Вашите лични ценности?

Наталия Тулуш: Споделям и приемам ценностите на сертификационната програма. „Ние градим. Ние развиваме. Ние споделяме“ – най-близо до моята лична ценност е развитието. Да вървя напред е важно в професионалния ми живот. С Вас имаме и още една обща цел – да работим в полза на другите!

Как протича сертификационния процес?

Краси Георгиев: Стремях се да насърча Наталия да покаже целия си капацитет и да премине през етапите на сертификация своевременно и ефективно.

Наталия Тулуш: Процесът на сертифициране за мен бе изключително интересен и динамичен. Обичам да се занимавам с неща, които ме карат да мисля и да търся решение на поставените задачи. Защитавах 4 стандарта: „Планиране и подбор на човешки ресурси“, „Учение и развитие на таланти“, „Управление на представянето и възнагражденията‘‘, „Трудови отношения“ . Това ме накара в процеса на преминаването на етапите на сертификацията да събера и да си припомня всички проекти, по които съм работила досега като HR специалист.

Тази година Българска асоциация за управление на хора навършва 20 г. от основаването си. Какво ще пожелаете на своите колеги?

Краси Георгиев: Пожелавам на всички колеги да посрещнат предизвикателствата на днешния ден с ентусиазъм и да постигнат нужната компетентност и експертиза за решаване на новите проблеми и запазване на успешен бизнес на фирмите и просперитет на хората работещи в тях.

Наталия Тулуш: И аз ще се присъединя към думите на моя ментор – нека ентусиазмът и енергията на колегите да не стихват! Нека продължават да изграждат и утвърждават ролята на HR-а в бизнеса!

By | 2020-12-10T12:29:41+00:00 December 10th, 2020|Интересно|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment