“Сертификационната програма ми даде увереност в знанията и опита, който съм придобила в годините”

//“Сертификационната програма ми даде увереност в знанията и опита, който съм придобила в годините”

“Сертификационната програма ми даде увереност в знанията и опита, който съм придобила в годините”

Интервю с Яна Георгиева, сертифициран старши специалист ЧР, и с ментора й в Сертификационната програма Надежда Томова, председател на Сертификационния съвет на БАУХ.

Защо сертифицирането в HR сферата е ценно за хората и бизнеса?

Я.Г.: Сертифицирането в HR сферата е процес, който дава увереност, както на съответния специалист, така и на хората от бизнеса, които ползват активно услугите на HR професионалисти, че същите предлагат и получават доказана услуга, че HR професионалиста познава и може да приложи на практика основните стандарти на професията и да бъде стабилен партньор на ръководството на бизнеса, който може значително да допринесе за неговия успех. И тук бих добавила една мисъл на Ричард Брансън: „Клиентите не идват първи, първи идват правилните служители. Грижете се добре за хората, с които работите и те ще се погрижат за клиентите ви”.
А това да привлечем правилните служители до голяма степен зависи от това как екипа ЧР в една организация разбира и изпълнява ролята си.
Н.Т.: Нашата ЧР професията е уникална и ще бъде винаги актуална, защото работата с хора, тяхното успешно привличане, ангажиране, мотивиране и развитие изисква специални умения и е ключ към успеха на всеки бизнес, независимо от сферата му на дейност. Дори сега по време на пандемията ЧР функцията, често претоварена с администриране, се върна в центъра на вниманието на бизнеса, припомняйки на лидерите, че знанията, уменията, таланта, потенциала, мотивацията и здравето на хората са водещ фактор за успеха на всеки бизнес. За успешното управление на хората, както във всяка друга сфера на дейност е нужен професионализъм. Сертифициране за професионална компенетност в сферата на ЧР означава показване и доказване на придобити знания, умения и потенциал спрямо утвърдените ЧР стандарти и добри практики, желание за професионалното развитие, утвърждаване и получаване на признание от ЧР гилдията.

Какво ви даде Сертификационната програма на БАУХ и кои бяха основните предизвикателства в процеса, с които се сблъскахте?

Я.Г.: Сертификационната програма ми даде преди всичко увереност в знанията и опита, който съм придобила в годините. Основното предизвикателство за мен в целия процес беше да подредя и структурирам знанията и опита си в рамките на основните стандарти. Бих определила целия процес като едно изключително преживяване, процес на опознаване и израстване. Помогна ми да набележа областите в които следва да се развивам и подобрявам. Използвам момента да благодаря на моя монтор Надежда Томова за подкрепата по време на целия сертификационен процес, както и на цялата сертификационна комисия за съвместната ни работа.
Н.Т.: Сертификационната програма ми дава възможност за поддържане на професионално ниво, среща с ЧР колеги от различни браншове, усещане, че си полезен с опита си и допринасяш за развитието на други колеги в професията. Утвъдените от БАУХ стандарти в областта на ЧР са добър ориентир и универсална рамка, покриващи общо приети управленски и оперативни ЧР функции, водещи в професията ни. Тяхното тълкуване и прилагане ни дава възможност за гъвкавост, уникалност и професионализъм. Те не са закон или буква от него, която да тълкуваме и прилагаме точно, а насока, в която всеки може да прояви знания и умения по свой уникален начин. Това особено важи и е ценно за нашата професия, защото когато става въпрос за работа с хора, има място за индивидуалност и уникалност в поведения, взаимоотношения и решения. Затова когато работим в програмата по даден бизнес казус, дори и да се повтори в процеса на сертифициране при някои колеги, ние получаваме различни предложения и разсъждения от сертифициращите се, което за нас като оценяващи е интересно и предизвикателно, винаги може да има нещо ново, да направим своя вътрешна професионална дискусия и да се обогатим взаимно. Ако това можем да наречем предизвикателство, то е полезно и интересно.

С три думи: кои са основните ценности на Сертификационната програма, които припознавате като свои?

Я.Г.: Основните ценности, които припознавам, като свои бих определила така: Структурирай и гради. Проверявам, утвърждавам, променям се и се развивам. Сподели и предай напред. Късметът предпочита подготвените умове. Колкото повече се стараете, полкова по-големи са шансовете ви да израснете като професионалисти и като личности.
Н.Т.: ЧР професионализъм, споделяне и развитие.

Какъв съвет бихте дали на колегите, които обмислят дали да се включат в програмата?

Я.Г.: Съветвам всички колеги от HR общността, да отделят време и да преминат през процеса на сертифициране. Програмата е достатъчно добре адаптирана за колеги с малко и голям опит, разделянето й на нива и специализации дава възможност на всеки да припознае себе си в определена област и ниво. Необходимо е само да се решите, с останалото, благодарение на подкрепата на менторите и целия сертифициращ екип ще се справите.
Н.Т.: Да бъдат проактивни, да излязат от своята бизнес сфера и „зона на конфорт“ и да се сравнят с другите в ЧР професията. Със сертифицирането си ще научат нови неща за себе си като ЧР професионалисти, ще се изненадат от своя натрупан опит и постиженията си, ще ги систематизират и проследят, водени от ЧР стандартите, ще набележат свои области за развитие и ще получат добронамерени и полезни съвети от опитни ЧР колеги. След своето успешно сертифициране ще станат членове на Клуба на сертифицираните, където да поддържат и разширят своите знания и мрежата от професионални контакти с ЧР колеги като тях.

Яна, след като преминахте успешно през Сертификационната програма, коя е следващата стъпка, която планирате в професионалното си развитие?

Я.Г.: Ще ви отговоря, използвайки следното мото: колкото по-активно и практически ангажиран си, толкова по-успешен ще се чувстващ. Т.е. възнамерявам да продължавам да работя активно в областта на човешките ресурси, в т.ч. като надградя знанията и опита по останалата част от стандартите и може би на следващ етап да кандидатствам за следващо ниво на сертификация.

Надя, вие сте професионалист с богат опит в HR сферата. Какъв съвет бихте дали на колегите, които преминават успешно през Сертификационната програма в първите две нива? Какви следващи стъпки в посока на професионалното им развитие бихте препоръчали?

Н.Т.: Сертификационната програма е гъвкава и адаптирана за 4 различни нива ЧР професионалисти, 1-во и 2-ро ниво е за ЧР професионалисти, 3-то и 4-то – за мениджъри УЧР, допълнително програмата предлага и 5 специализации, което я прави още по близка до нашата ЧР практиката. Съвсем естествено е, следвайки разпределението на ЧР колегите в бизнеса, да преобладават тези от първите две нива за сертифициране. Те наистина са 75 % от преминаващите през програмата и в тях виждаме онези проактивни и мотивирани колеги, които трупат опит, обичат работата си и хората и искат да проверят и продължат своето развитие. Те осъзнават необходимостта от „сверяване на часовника“, от получаване на професионална оценка и колегиални съвети от по-опитни колеги, ценят особено близостта и помощта на ментора в програмата. Следващи стъпки в тяхното професионално развитие са структуриране и задълбочаване на екпертизата в области, които работата по ЧР портфолиото по време на сертифицирането им е подсказала, разширяване и прилагане на знания в други ЧР области и фукции, които не са познавали или срещали в своята практика. След сертифицирането някой от тях добиват увереност, че могат сами да поемат отговорността за мениджърски ЧР позиции и предприемат такава стъпка в своето кариерно развитие. Пожелавам успех на всички сертифициращи се колеги.

By | 2021-04-01T00:04:15+00:00 March 26th, 2021|Интересно|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment