За Сертификационната програма на БАУХ от 1 л. ед. ч. …

//За Сертификационната програма на БАУХ от 1 л. ед. ч. …

За Сертификационната програма на БАУХ от 1 л. ед. ч. …

За Сертификационната програма на БАУХ от първо лице разказват Калина Георгиева, сертифициран старши специалист ЧР, и нейният ментор в Сертификационната програма Светлана Вълева, член на Сертификационния съвет; консултант по УЧР и организационно развитие, Сертифициран мениджър стратегическо управление на ЧР.

Кое Ви мотивира да се включите в Сертификационната програма на Българска асоциация за управление на хора? 

КАЛИНА: Основният ми мотиватор винаги е бил и ще бъде развитието и обогатяването на знанията и уменията в професионална насока.

Стремежът към израстване е неизменно свързан с установяване нивото на експертност – „да сверя часовника си“, да затвърдя професионалната си позиция и след това да поема към нови предизвикателства.

Контактите и дискусиите с признати професионалисти в областта на управлението на човешките ресурси, е изключително значима придобивка в днешно време. Срещите и обмяната на добри практики, ми помогнаха да надградя знанията си като професионалист. Възможността за споделяне на опит и знания с моя ментор, комисията и председателя на комисията, за мен беше безценна.

СВЕТЛАНА: Дано не звуча прозаично и самонадеяно, но след като си видял какво ли не в професията, идва момент, когато ти се иска да си полезен с натрупаното, за да „спестиш време“ на колегите си да не „бутат същите Сизифови камъни като теб към върха“ .

Как Вашите професионални компетенции „белязаха“ участието Ви в процеса и обратното – как Програмата „маркира“ Вашето професионално и личностно израстване?

КАЛИНА: Въз основа на своите знания и умения стартирах сертификационния процес. Без натрупани професионални компетенции не е възможно да се премине през този процес. На базата на вече придобитите такива, участникът „стъпва“, доразвива и надгражда.

Програмата се разви изключително интересно, динамично и запомнящо се за мен. Нейното начало съвпадна с периода на обявеното извънредно положение в страната, а месец по-късно предприех промяна в професионален аспект в живота си. Паралелно с това сертификационният процес вървеше без забавяне в темповете – усилена работа, комуникации и дискусии с моя ментор. В краят на програмата бих могла да споделя, че се чувствам по-обогатена в професионален и личностен план. Вярвам, че когато човек е дисциплиниран, постоянен и упорит в работата си, е такъв и в личният си живот.

В случая, опровергавам максимата, че човек получава това за което работи, а не за което мечтае – тогава, когато и двете следствия са на лице, значи си е свършил добре работата и в професионален и в личностен аспект. Аз го направих.

СВЕТЛАНА: Присъединих се към програмата в много забавен момент от моя живот – появата на дългоочакваните ни близнаци. Чисто егоистично – първите месеци след раждането не исках да „губя връзка с професионалната действителност“ и реших да използвам пълноценно времето, като опозная програмата чрез сертифициране в нейното последно ниво. След това заедно с останалите успешно преминали процеса колеги, като пионери в проекта трябваше да верифицираме разработения от трета страна по поръчка на асоциацията инструментариум за останалите нива на програмата.

Коя е основната ценност на сертификационния процес, защо той би бил важен за всеки HR професионалист в България?

КАЛИНА: Една от основните ценности в програмата е стремежът към развитие на процесите по управление на човешките ресурси в България в най-правилната посока. Утвърждаването на възможно най-добрите HR практики в България, е изключително градивен приоритет.

Възможността за участие във въвеждане и прилагане в практиката на процеси и стандарти, „облечени“ и стуктурирани в модел на управление от национално значение, е най-голямата ценност за всеки HR професионалист.

СВЕТЛАНА: Осмислянето от нов ъгъл на всичко това, което кандидатът е правил до този момент – това е най-ценното според мен. Колкото и да са еднакви процесите в сферата на човешките ресурси, погледнати от различни индустрии, йерархични нива и опит, може да се интерпретират по много различен начин. Затова и сертификационната комисия се състои от един ментор, двама оценителя и един председател, за да могат те със своя опит и знание да допринесат за развитието на кандидата и ретроспективно осмисляне на опита му от него самия. Програмата не е само одит, тя те учи да мислиш.

Динамиката на последните месеци наложи гъвкавостта като основен модел на поведение – тя вече не е пожелателна, а задължителна за всеки от нас. В същото време сертифицирането „рамкира“ до голяма степен основните компетенции и експертиза, която всеки HR професионалист в България трябва да притежава – няма ли противоречие, как „разчитате“ условието за гъвкавост в условията на ясни и точни критерий за професионализъм?

КАЛИНА: Времето на промени е моментът, в който всеки HR професионалист следва да постави пред себе си предизвикателството наречено „иновация“ и да излезе от зоната си на комфорт. За да се постигне тази цел и да се достигне успех в това начинание, следва първо да се изпълни „допълнителното условие“ – надграждане на вече изградени умения и компетенции.

Не намирам противоречие между „гъвкавостта“ и критериите за професионализъм. Бих добавила, че именно процесът по приспособимост към условията, води до обогатяване и подобрения.

Критериите за професонализъм в днешно време също са изключително динамични и налагат постоянни нововъведения. Факт е, че за няколко месеца бизнесът в България се приспособи към нетрадиционни условия на труд, без да се загуби ефективността от работният процес.

СВЕТЛАНА: Зависи, а и все пак като специалисти сме свикнали да „жонглираме“ с концепции като ситуативно лидерство, адаптивно лидерство, работа във виртуални екипи и прочее, нали :)? COVID-19 не е нещо неочаквано, то е само катализатор да сме по-гъвкави и толеранти към различното. Например, дистанционни форми на работа са известни от много време не само в ИТ средите и работещите на свободна практика (freelancers), но и сред дигиталните номади, а някои компании като Worldpress, например, работят така от много години. Сертификационната програма от blended подход също много бързо и естествено премина в он-лайн подход, което улесни физическата координация между участниците в процеса и го направи по-ефикасен. И както казах преди, програмата те учи да мислиш, тя не дава конвенционални знания, тя диагностицира такива и ги прави по-гъвкави като учи сертифицирания как да ги моделира, адаптира, надгражда.

Кое е най-голямото предимство на Сертификационната програма на БАУХ и към какво още да се стремим?

КАЛИНА: Комуникацията в днешно време е ключът към успех във всяко начинание. В този ред на мисли бих добавила, че най-голямото предимство в Сертификационната програма е именно възможността за диалог с професионалисти, които насочват мисленето и професионалното развитие на участника в правилната посока на разсъждение и вземане на решение.

Бих могла да добавя идея свързана с темата „Ангажираност“ – би било позитивно участникът да бъде пряко ангажиран, включен или въвлечен в реален проект на БАУХ, в който да се изяви и утвърди като професионалист.

СВЕТЛАНА: Най-голямото предимство е микса от различни специалисти от различни индустрии, на различен етап от своето професионално съзряване, защото така кандидатът има пълен букет от знания и гледни точки. Надежда Томова е нашата „вълшебница“, която определя ролите за всяка комисия и до сега не е имала нито един случай, в който да не е направила съвършения сертификационен екип, като се започне от критично важното напасване на характерите на ментора и сертифицирания, премине се през правилото на четирите очи за обективността на оценителите и се стигне до арбитърската „здрава ръка“ на председателя за този толкова различен микс от участници в комисията.

Тази година Българска асоциация за управление на хора навършва 20 години – пожелайти нещо на колегите си…

КАЛИНА: Поздравявам колегите за този дългогодишен и успешен труд. Успяхте да изградите и утвърдите ролята на професионалистите в сферата на управление на човешки ресурси в България като изключително ключова за бизнеса.

Пожелавам надграждане на процесите, ролята и влиянието на БАУХ като организация на национално ниво. „Гласът“ на БАУХ да бъде взет под внимание при утвърждаване на законови промени в страната. БАУХ е бизнесът и хората работещи в него, и той трябва да бъде чут.

СВЕТЛАНА: Пожелавам им да забравят – да забравят, за да разтворят умовете си за новостите, които животът, кога с пандемия, кога с икономическа криза, кога по друг начин, ни поднася. Защото така се раждат еднорозите, които ние, ЧР специалистите толкова търсим под дърво и камък!

By | 2020-09-18T10:36:04+00:00 September 18th, 2020|Интересно|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment