БАУХ и Нов български университет в сътрудничество по Сертификационната програма

//БАУХ и Нов български университет в сътрудничество по Сертификационната програма

БАУХ и Нов български университет в сътрудничество по Сертификационната програма

На 24-и април, на специално организирана среща в Нов български университет, на която присъстваха представители на Българска асоциация за управление на хора и университета, бяха обсъдени възможностите за популяризиране на стандартите за сертифициране на HR професионалистите в България.

Максималното доближаване на университетското образование до критериите, залегнали в професионалната рамка, профилираща  сферата на управление на човешките ресурси и необходимостта от припознаването им бе акцентът на разговора. Сътрудничеството между БАУХ и Нов Български университет е естествено продължение на стремежа на двете организации към перфекционизъм в изграждането на професионални стандарти, които да залегнат още в първите години на университетското образование и да бъдат надграждани в годините на реалния практически опит.

Официализирането на тези стандарти може да се случи чрез сертифициране на професионалните умения на съответния експерт, което е и един от най-ценните за HR професионалистите „прочит“ на функцията на БАУХ. Това бе и обобщаващата теза на присъстващите на срещата експерти и преподаватели.

Повече информация за Сертификационната програма на Българска асоциация за управление на хора може да прочетете тук.

2018-05-03T09:00:57+00:00