За Сертификационната програма на БАУХ от първо лице…

//За Сертификационната програма на БАУХ от първо лице…

За Сертификационната програма на БАУХ от първо лице…

За Сертификационната програма на БАУХ от първо лице разказват Сталина Атанасова, сертифициран старши специалист ЧР, и нейният ментор в Сертификационната програма Наташа Цветкова, член на Сертификационния съвет; консултант по УЧР и организационно развитие,Сертифициран мениджър стратегическо управление на ЧР

Защо Сертификационната програма на БАУХ е важна за развитието на HR функцията и общността в България?

Сталина: Аз мисля, че най-важното нещо, което осигурява Сертификационната програма е подпомагане и осигуряване на солидна основа за онази част от ЧР ите в България, които желаят да доразвият своите умения. Валидирането на знания и умения, както и получаването на реална и обективна оценка е добро основание всеки да предизвика сам себе си и да провери къде са силните му страни и в коя от областите има още какво да научи. Програмата очертава рамката, но дава възможност свободно да сглобяваш парчетата вътре в нея. Сертифицирането, според мен, е свързваща нишка в една уеб базирана общност от експерти, където свободно може да се споделя опит, практически умения, полезни идеи и определено има какво се научи. Място, където нито един въпрос не остава без отговор, място където аз лично се чувствам част от нещо голямо.

Наташа: В лицето на БАУХ специалистите ЧР имат среда, която им дава възможност да обменят опит и знания, да учат и се развиват, да споделят и изграждат високи етични стандарти. В Асоциацията са обхванати много голям брой професионалисти от различни браншове и различни по размер, структура и организация на работа компании. В зависимост от средата, в която работят, специалистите ЧР имат различен опит и понякога доста различна представа за обхвата и дълбочината на знанията и опита, необходими за прилагане на най-добрите практики в областта на управлението и развитието на хората и организациите. Сертификационната програма е един ефективен инструмент за всеки специалист ЧР да направи ревизия на постигнатото до момента в областта на професията, да верифицира нивото си на знания и умения и да начертае следващите стъпки за своето по-нататъшно целенасочено професионално усъвършенстване. А усъвършенстването носи полза както за отделните индивиди, така и за утвърждаване на високи професионалните стандарти в професията ни и издигане равнището на нашата ЧР общност като цяло, за подобряване на ЧР практиките при управлението на хората и условията за труд в компаниите. Освен това сертифицираните колеги стават част от общността на сертифицираните и получават професионален сертификат от гилдията, който освен че е ценно признание сам по себе си за професионалното им ниво, може да им бъде полезен и пред работодателите. Работодателите от своя страна получават добър ориентир за професионалните възможности на кандидатите за работа…

Защо участвате в нея?

Сталина: Моят интерес към Сертификационната програма се породи още когато станах член на Българска асоциация за управление на хора. В началото основният ми мотив да се запиша беше свързан с това да проверя себе си и разбира се в крайна сметка да получа сертификат за професионална компетентност. В процеса на сертифициране това остана на по -заден план. Появата на нови хора, такива, които да слушаш с удоволствие и, които наред с професионализма притежават най-необходимото качество за един HR –Човещина ме вдъхнови и зареди емоционално. Програмата внесе много заряд в моя живот. Напътствията на ментора и всички препоръки на членовете на Комисията бяха изпълнени с невероятна доброжелателност и добронамереност, като да ти желаят доброто, без дори да те познават. Аз съм щастлива от срещата и комуникацията си с всеки един човек по време на Сертификационния процес, защото това успя да ме обнови, зареди и обогати. В крайна сметка най-голямата стойност, която получих не беше това, че завърших успешно сертифицирането и държах документа в ръцете си, а това, че бях вдъхновена да продължавам да се развивам и да желая на своето работно място да бъда също толкова вдъхновяваща, както хората, с които БАУХ ме срещна.

Наташа: Сертификационната програма е изключително важен проект на Асоциацията, в който през годините са вложили много усилия и енергия редица нейни членове. Бих казала, че това е най-големият проект на Асоциацията след създаването й. Премина през различни етапи, но никога не се отказахме от него. Защото наистина е важен за отделните професионалистите в областта на ЧР и за гилдията като цяло. Включих се в този проект на доста късен етап, когато вече имаше утвърдени професионални стандарти за УЧР и трябваше да се разработи процесът за организацията и да се стартира обновената Сертификационната програма. Изпитвах дълбоко уважение към колегите, работили всеотдайно за създаването на стандартите и поддържане жива на идеята да има работеща Сертификационна програма за гилдията. По това време бях натрупала 20 годишен опит в областта на УЧР, при това в създаването и развитието на функцията УЧР и трансформацията и развитието на организациите на три големи мултинационални компании от различни браншове. Имах солидно обучение в корпоративните академии и добри учители в лицето на колегите от централите на тези компании. Като един от първите членове на Асоциацията и като член на неформални клубове на мениджъри ЧР, които стартирахме още през далечната 1994 г., черпех и споделях опит и знания с колегите за развитието на функцията УЧР и на бизнеса в нашата страна. Всичко това ми даде основание да смятам, че мога да бъда и трябва да бъда полезна в този толкова важен завършващ етап от дългогодишния проект на Асоциацията –практическата организацията и сертифицирането на колегите професионалисти ЧР. Това беше и ново, по-различно професионално предизвикателство. Привличаше ме перспективата да работя по общ проект и да общувам с колеги съмишленици, да се срещаме с нови колеги в лицето на сертифициращите се, да споделяме идеи и опит и да се обогатяваме взаимно.

Коя е тази ценност, която Сертификационната програма развива и която съвпада с Вашите лични ценности?

Сталина: Най-голямата ценност за мен винаги е била и ще бъде Човешкото в Човека. Осигуряването на среда, в която да можеш спокойно да споделиш, да бъдеш разбран и да ти се даде шанс при допусната грешка без да бъдеш поучаван с „назидателно“ отношение е невероятен начин да предразположиш човек да даде най-доброто от себе си. Светът сякаш се нагледа на „безупречни“ хора, които смятат, че носят универсалната истина в себе си и управляват останалите с „назидателни“ съвети. Затова за мен е изключително важно, че по време на сертификацията получих безброй доказателства за това, че отзивчивите и добри хора са повече.

Наташа: Особено ценни за мен са стремежът към висок професионализъм на участниците в Програмата, търсенето на независима обективна оценка за професионалното им ниво и приемане на обратната връзка, амбиция за по-нататъшно учене и развитие.

Как протече включването Ви в Програмата? Разкажете.

Сталина: След известно време на нерешителност интересът ми към програмата надделя и кандидатствах за Ниво Сертифициран мениджър по управление на човешки ресурси. Получих отговор, който ме впечатли, защото много любезно ми беше поднесена информацията, че е по-подходящо да кандидатствам за друго ниво на сертификация. Впечатли ме това, че не всеки, който кандидатства попада в списъка на одобрените, а реално се оглежда всеки отделен случай. По-късно бях одобрена за стартиране на програма за Сертифициране Старши специалист по управление на човешки ресурси. Няколко месеца след завършване на програмата си давам ясна преценка, че действително това е нивото, съответстващо на знанията и уменията ми, защото желание за развитие имам, но чисто практически все още ми липсва стратегически поглед.

Наташа: Както вече споделих, считам Сертификационната програма за много важен и полезен инструмент за индивидуалното развитие и издигане на професионалното ниво на общността. Бях респектирана от направеното от колегите през годините и когато дойде моментът за разработването на заключителния етап и стартирането й, кандидатствах и бях утвърдена от Общото събрание на Асоциацията за член на Сертификационния съвет.

Как протича сертификационния процес?

Сталина: Форматът на Сертификацията е предназначен за заети хора, които нямат възможност да отделят много време, защото живеят и работят в различни градове в България. Освен валидиране на знанията и уменията сертифициращият се получава широк обхват от допълнителни предимства включващи: достъп до персонална страница, която позволява да проверяваш текущия си сертификационен статус, очертаване на стъпките, които следват, както и уведомяване за предстоящо изтичане на срокове по съответните задания. Програмата преминава през предварително определени етапи, като обратната връзка за представянето на сертифициращия се получава веднага и това ти дава възможност да преминеш към следващия етап, разбира се всичко това съпроводено с професионалните напътствия на ментора. След успешното преминаване на тестовете, казусите и доказателствата в професионалното портфолио процесът завършва със Сертификационно интервю. Предвид ситуацията в страната интервюто при мен беше организирано онлайн и това ми спести допълнително време и средства за пътуване. Това за мен беше най-притеснителния, но и най-удовлетворяващия момент. Не може да бъде изразено с думи щастието, което изпитах когато казаха, че се съм се справила.

Наташа: При разработване на организацията на сертификационния процес мисля, че постигнахме добър баланс между личен контакт и подпомагане на кандидатите в процеса на сертифицирането и използване на възможностите на онлайн платформа за тестване и оценяване. Информацията за Сертификационната програма, кандидатстването, решаването на тестовете и практическите задачи, а за трето и четвърто ниво –на казуси, както и разработването на портфолио и приложението на доказателствата, се извършват от кандидатите „от дома“ електронно. Същевременно през целия процес кандидатът може да разчита на напътствия, съвети и подкрепа от ментора си. Опитът показва, че това допринася за по-гладкото протичане на отделните етапи на процеса, вдъхва спокойствие и увереност в някои моменти на колебания и е много добре прието от кандидатите. Понякога в процеса възникват и много човешки симпатии и отношения между кандидата и ментора, поради което менторът не участва в обсъжданията и във вземането на финалното решение за сертифицирането на кандидата. При успешно преминати последователни етапи на тестове, практически задачи/казуси и портфолио, кандидатите и Сертификационната комисия се срещаме на заключителното сертификационно интервю. Това е моментът, в който допълваме и изясняваме някои моменти по отношение на знанията и опита на кандидата, добиваме представа за личността му, за неговите преживявания, удовлетворение и професионални планове, споделяме професионални мнения и препоръки, търсим обратна връзка. За мен лично тези колегиални разговори са много полезни и удовлетворяващи, защото дават на страните полезна информация и дори различна перспектива в някои аспекти. За съжаление времената наложиха напоследък сертификационното интервю да бъде виртуално, с което малко или много се губи от непосредствения човешки контакт, но тази форма пък има и своите практически плюсове.

Тази година Българска асоциация за управление на хора навършва 20 г. от основаването си. Какво ще пожелаете на своите колеги?

Сталина: Пожелавам на Българска асоциация за управление на хора да бъде все така полезна както за бизнеса, така и за всеки човек като индивидуалност. На всички колеги пожелавам да бъдат щастливи, защото щастливият човек е здрав, успешен, постига всичко, за което мечтае и е полезен както за себе си, така и за хората, с които работи. На организациите бих пожелала да вярват в ресурса от хора, които управляват, да работят с тях, да ги развиват и да се стремят да ги накарат да се чувстват значими, защото биха могли да виждат отвисоко единствено ако стъпят на раменете на гиганти.

Наташа: На всички колеги пожелавам здраве, дръзновение и по-нататъшно личностно и професионално израстване, за да се справим успешно с новите предизвикателства и да затвърдим ключовата роля на ЧР професионалистите за развитието на бизнеса и хората в компаниите. Специални поздравления и благодарност отправям към колегите, които преди 20 години реализираха идеята да създадем своя професионална общност и вложиха много енергия за създаването и развитието на Асоциацията, като през годините я издигнаха до нивото на реална и активна професионална общност на съмишленици, която ефективно работи за развитието на членовете си, организациите и бизнес средата в страната.

By | 2020-09-02T09:54:21+00:00 September 2nd, 2020|Интересно|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment