Въпроси и Отговори

/Въпроси и Отговори
Въпроси и Отговори 2020-03-11T09:28:07+00:00

Въпроси и Отговори

1. Дали мога да се сертифицирам и без да имам необходимото образование?

За всяко сертификационно ниво има минимални изисквания за образование и ако не ги удовлетворявате, няма да бъдете допуснат до сетификационната програма.

2. Ако се подготвя предварително по всички показатели за знание и без да имам достатъчно доказателства за опит дали мога да се сертифицирам?

Всяко едно ниво има изисквания за опит и се търсят доказателства от опита за покритие на различните стандарти. Така че няма как да се защити успешно сертификат, ако не се предоставят доказателствата за опит.

3. Мога ли да се сертифицирам без да избирам специализация? 

Възможно е и сертифициране без специализация. Повече информация в тематични групи. 

4. Ако искам да се сертифицирам като избера 2 основни групи на специализация дали е възможно?

Това са 2 отделни сертификационни процеса, в който ще трябва да се покрият показателите за знания и опит и по двете специализации.

5. Ако определя погрешно нивото си на сертифициране, дали е възможна корекция в процеса на сертифициране?

Възможна е корекция и надолу на нивото за сертифициране, ако се окаже, че кандидатът не може да защити показателите за знания и опит на нивото, за което кандидатства.

6. Колко най-много може да продължи процес на сертифициране?

  • три месеца за ниво “Сертифициран специалист ЧР” и “Сертифициран старши специалист ЧР”
  • шест месеца за ниво “Сертифициран мениджър по УЧР” и “Сертифициран мениджър стратегическо управление ЧР”

7. Мога ли да се сертифицирам повече от една година?

не е възможен подобен срок на сертифициране

8. Ако избера разсрочена форма на плащане и не успея да се справя на някой от етапите за оценка, дали ще ми възстановят парите?

Не се възстановяват пари в процеса на неуспешна защита на сертификат или отказ от продължаване на процеса по сертифициране.

9. Ако избера разсрочена форма на плащане и не успея да се справя на някой от етапите за оценка, дали ще мога да се подготвя допълнително и отново да се явя от етапа, на който не съм се справил?

Допуска се в рамките на една година кандидатът да се опита да защити отново на етапа, с който не е успял да се справи като внася повторна такса за етапа, на който се явява.

10. Ако не успея да се подготвя предварително с показателите за знание, има ли обучения, на които да се явя, за да се подготвя?

Това е сертификационна програма, в която засега няма процес на обучение.

11.Ако не успея да събера достатъчно професионални доказателства, за да си оформя портфолиото, възможно ли е да премина на следващ етап и да докажа професионалния си опит пред сертификационната комисия?

Подготовката на портфолиото и предоставените с него доказателства са част от етапите на оценка, така че няма как да бъдат прескочени и заменени с друго форма на доказателственост. Доказателствата за професионален опит трябва да бъдат предоставени и оценени от ментор и сертификационна комисия. Допуска се проверка на доказателствата в работна среда.

12. Ако не съм съгласен/а с оценката, която ми поставя сертификационната комисия има ли възможност да обжалвам решението им?

Има процедура по обжалване на резултатите от сертификационния процес.

13. Трябва ли да минавам през всички сертификационни нива?

Последователното преминаването през всички нива на сертификационен процес няма задължителен, а пожелателен характер.

ТУК може да достъпнете уебинар, с още основни подробности за Сертификационната програма.

Той се проведе на 4 март 2020 г.