Васил Арарски

Васил Арарски 2017-10-20T21:59:29+00:00

Васил Арарски – член на Сертификационната комисия към БАУХ, ръководител „Човешки ресурси“ в Софарма АД, консултант и преподавател по управление на човешки ресурси в Нов Български университет, Сертифициран мениджър стратегическо управление на ЧР

Vasko

Опит в областта на управлението на човешки ресурси над 25 години.

 

Образование и квалификации:

Електроинженер, Технически университет – София;

Магистратури по Управление на социални дейности и Индустриален мениджмънт (УНСС);

Специализации по управление и човешки ресурси.

Академичен опит:

Преподавател в:

Магистърски програми на НБУ по УРЧР – курс Трудови право отношения и взаимоотношения със служителите

Водещ на обучения в областта на ЧР мениджмънт, социалното партньорство, колективни трудови спорове

Професионален опит:

Има практически опит във всички области на управлението на човешки ресурси.

В продължение на седем години /1989-1996/ ръководи работата на КНСБ в индивидуалните и колективните трудови спорове. Пряко участва в разрешаването на повече  от 5000 трудови спорове от всички отрасли.

До 2005г е експерт и консултант на Съюза на работодателите в България по трудовоправните отношения, законодателството и партньорството със синдикатите.

От 1999 до 2009г. е директор “Човешки ресурси” на Балканфарма (Актавис Оперейшънс).

От 2010 е мениджър „Човешки ресурси“ в Софийска вода АД в продължение на две години,  а  в последствие, три години на същата длъжност, в Софарма АД.

Има опит и като член на управителните съвети на няколко големи български предприятия.

Извършва консултантска и преподавателска дейност.

В продължение на тринадесет години  преподава в магистърската програма по управление на човешките ресурси при Нов Български университет.

Автор е на много статии, аналитични материали и проекти в областта на трудовите правоотношения и свързаното законодателство, колективните трудови спорове, синдикалната дейност, социалното партньорство.

Членство в професионални организации:

Член на Българска асоциация по управление на хора от нейното създаване /2000г./

От 2002 до 2006г е член на УС на Българската асоциация по управление на хора, а от 2007 до 2011г. е член на Контролния съвет.